Hİzmetler

VacuTect Sisteminin Vakum Bazlı Bazı Diğer Testler ile Karşılaştırılması


VacuTect testi, tanklardaki toplam boş alan 75,708 litreyi geçmediği sürece, tamamen boş dahil, herhangi bir ürün seviyesinde gerçekleştirilebilirken bazı diğer vakum bazlı sistemler, testi yapabilmek için en az belli bir ürün seviyesi olmasını şart koşarlar. Dolayısı ile bu tür sistemler, gerçek hayat koşullarında VacuTect kadar pratik değillerdir.

Bazı vakum bazlı sistemler test süresince vakum değerlerini kontrol etmezler. Sadece testin başında ve sonunda vakum değerlerini alırlar. Dolayısı ile, bu açıdan bakıldığında, testin başında ve sonunda verilerin manuel olarak kaydedildiği geleneksel basınç testlerinden çok da farkları yoktur. Buna karşılık, VacuTect, tankın sızdırmazlığını belirlemek için kullandığı kriterlerden biri olan vakum seviyesini dakika dakika kontrol eder. Tüm veriler otomatik olarak dakika dakika sistem loguna aktarılır. Bu da Tanknology’ye hiçbir diğer şirketin sağlayamayacağı düzeyde üstün bir güvenilirlik özelliği kazandırır.

Bazı vakum bazlı sistemler test süresince su seviyesini de kontrol etmezler. Sadece testin öncesi ve sonrasında manuel olarak ölçüm çubuğu ile bu değerleri alır ve kaydederler. Dolayısı ile, tıpkı geleneksel basınç testlerinde olduğu gibi, müşteriye sunulan veriler insan hatası ve müdahalesine açıktır. Buna kıyasla, VacuTect, vakum süresi boyunca su girişlerini, tankın dibinde duran ve ucunda 0.025mm hassasiyette entegre bir su sensörü bulunan prob vasıtasıyla, sürekli olarak kontrol eder. Bu veriler otomatik olarak dakika dakika sistem loguna kaydedilir ve dijital formatta tüm müşterilerin değerlendirmelerine açık olacak şekilde mevcuttur.

VacuTect, belirli bir tanktaki kaçağı bulabilmek için olabilecek en düşük negatif basıncı uygular. Bu değer, “VacuTect yazılım konsolu” tarafından her tank için ayrı ayrı, şu veriler göz önünde bulundurularak hesaplanır: tank çapı, tank kapasitesi, ürün seviyesi, ürüne özel hacimsel ağırlık, atmosfer basıncı, probun gördüğü yakıt basıncı, harici su seviyesi basıncı, tankın tipi: tek veya çift cidarlı, standart çelik, ince çelik vs.. Bu hesaplama test edilecek her tank için ayrı ayrı yapılmaktadır. Buna kıyasla, bazı diğer vakum bazlı sistemler, yukarıda belirtilen ve tanktan tanka değişen bir çok faktörü değerlendirmeye almadan, sadece standart bir tabloya bakıp tanka bir vakum değeri uygulamakta veya her tankı aynı standart vakum değer ile test etmektedir. Dolayısı ile, bu tür testler potansiyel olarak tankın hem dışarıdan aldığı yüksek basınç hem de içeriden uygulanan rastgele vakum sebebiyle göçebileceği tehlikeli bir durum yaratabilmektedirler.

VacuTect kriterleri, bir tankın sızdırmaz olup olmadığını belirlemek için testin 3 özelliğini kullanır:

1. Sonik emisyon veya hava kabarcıklarının tespiti durumunda. VacuTect, ses dalgalarının işitilebileceği mesafede çalışmaktadır.

2. Test süresince, su sensörü tarafından su girişi yakalanırsa.

3. Eğer vakum otomatik döngüler bir öncekisinden %100 daha uzun değil ise.

Bir tankın sızdırmaz olduğunu bildirebilmek için tüm bu 3 kriterden de geçmesi gerekmektedir ve test sonuçları testin hemen bitiminde sahada elde edilir. Dolayısı ile müşteri, tanklarının durumunu öğrenmek için günlerce beklemek durumunda kalmaz. Buna kıyasla, diğer bazı vakum bazlı sistemlerin ultrasonik ses dalgalarını geriye dönüp ofis ortamında analiz etmeleri gerekir. Bu da ilgili tankın yeniden satışa açılması veya tamir edilmesi için önemli bir zaman kaybına yol açar. Sonuç olarak, geçme-kalma kriterleri çok açık değildir ve çoğunlukla sadece ses dalgalarının değerlendirilmesine bağlıdır.

Tıpkı basınç testlerinde olduğu gibi, bazı diğer vakum bazlı sistemler de dolum ve nefeslikleri ilgili tankla beraber test edemezler ve dolayısı ile hatları tanktan ayırırken ve yeniden monte ederken daha fazla SEÇ-G risklerine, daha yüksek maliyetlere ve dolum ve nefesliklerin yeniden ayrıca test edilme gereksinimine sebep olurlar. VacuTect, belirli şartlar altında, aynı anda iki tank sistemini dolum ve nefeslikleriyle beraber test etme kabiliyetine sahiptir. Böylece sahada tankların satışa kapalı tutulduğu süreyi neredeyse %50 oranında düşürür. Kıyasla, diğer bazı vakum bazlı sistemler her seferinde sadece tek tankı test edebilmektedir.

Sosyal AğlarÜYE KURULUŞLAR