Hİzmetler

VacuTect Sisteminin Geleneksel Basınç Testleri ile Karşılaştırılması


Basınç testleri ölçümleri bar cinsinden yapan manometreler ile yapılırken, VacuTect basınç değerlerini bir barın yüzde biri olan kilopaskal cinsinden toplar. Dolayısı ile, basınç testlerinden 100 kat daha hassastır.

Basınç testlerinde tanklar dolum ve nefesliklerle beraber test edilemediğinden dolayı, bu hatlardan izole edilirler. Bu da yeni SEÇ-G riskleri ve daha yüksek maliyetler getirip, dolum ve nefesliklerin ayrı ayrı testlerinin yapılma gereğini doğururken, tankların yeniden satışa açılma sürecini de uzatır. Buna kıyasla, VacuTect sisteminde, dolum ve nefeslikler mümkün olan en uzak noktadan körlenir ve tanklarla beraber tek bir test ile test edilir. Sonuç olarak, SEÇ-G riskleri minimize edilmiş olunur, daha makul maliyetler elde edilir ve dolum ve nefesliklerin ayrı ayrı testlerinin yapılmasına gerek duyulmadığından tanklar mümkün olan en kısa sürede güvenle operasyona devam edebilirler.

Basınç testlerinde, körlemeleri yanlış veya gevşek yapmak, basınç sebebiyle yakıt çevreye pompalanabileceğinden, katastrofik sonuçlara yol açabilir. VacuTect’de ise, tanklara vakum uygulandığından, bu tür bir hatada bile, çevreye yakıt saçılmaz ve maksimum iş güvenliği sağlanmış olunur.

Genellikle basınç testlerinde, maliyet kaynaklı ve bilinen tüm Seç-G kurallarına aykırı olarak, hala tankın içinde yakıt varken test gerçekleştirilir. Bunun sebebi, tankın içindeki yakıtın başka bir tanka veya bir tankere nakledilmesinin ciddi oranda daha yüksek maliyetlere ve zaman kaybına yol açıyor olmasıdır. Bu sebepten dolayı, eğer tanklar, halen içlerinde yakıt varken test edilirlerse, bir sızıntı durumunda, yakıtın çevreye saçılması kaçınılmazdır. Buna kıyasla, VacuTect sisteminde, tanklar belirli bir vakum konumunda tutulduklarından, bir delik bile olsa, yakıt salınımı gerçekleşmez.

Genellikle basınç testlerinde, kullanılan manometrelerin kalibrasyon raporları istenmez veya sorulmaz. Dolayısı ile bu tür testlerin verdikleri sonuçlar her zaman sorgulanabilir. VacuTect’de ise, her test öncesi, test probu atmosferik basınçta kalibre edilir ve eğer doğru değeri okumaz ise, sistem testin başlamasına izin vermez. Dolayısı ile insan hatası tamamen ortadan kaldırılmış durumdadır.

Özellikle yüksek seviyede yer altı sularına sahip istasyonlarda, basınç testi sırasında, eğer tankın dışındaki basınç değeri tankın içindeki değerle aynı olursa, o zaman bir sızıntı noktası hiçbir zaman fark edilmeyecektir. Buna kıyasla, VacuTect’de birbirlerini bu şekilde dengeleyecek iki güç olmadığından dolayı, bu tür sorunlar da söz konusu değildir. Basınç testlerinde, testin bitiminde dolum ve nefeslik hatları yeniden tanka bağlanır ancak bu bağlantılar sızıntılara karşı yeniden kontrol edilmezler. VacuTect’de ise, tanklar zaten en başta bu hatlardan izole edilmediklerinden dolayı bu tür yeniden montaj ile alakalı sorunlar yaşanmaz.

Basınç testlerinde, test zamanı, test öncesi ve sonrası yakıt, basınç ve su değerleri manuel olarak kaydedilir ve dolayısı ile insan hatası ve müdahalesine açıktır. Ancak, VacuTect’de, tüm veriler, operatörün kontrolü dışında, dakika dakika sistem loguna aktarılır, ki bu da daha sonra talep üzerine müşteri ile paylaşılabilir. Dolayısı ile bu açıdan bakıldığında, VacuTect endüstrideki en müşteri dostu ve güvenilir sistemdir.


Sosyal AğlarÜYE KURULUŞLAR