Kurumsal

Seç Politikamız (Sağlık - Emniyet - Çevre)


İnterpet'in saygın ve başarılı bir kuruluş olması ve belirlenen hedeflere ulaşması için insan sağlığı, işletme güvenliği, çevrenin korunması her zaman ön planda tutulmakta; Sağlık Emniyet ve Çevre (SEÇ) standartlarına tüm çalışanlar ile birlikte müteahhit çalışanların da kararlı, titiz ve ödünsüz bir şekilde uymaları beklenmektedir.

Amacımız; çevremize, çalışanlarımıza, müteahhit çalışanlarına, müşterilerimize, toplumumuza ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkese gelebilecek her türlü zararı en aza indirmektir.

İnterpet'in bu hedefler ulaşması için tüm işyerlerinde:

• SEÇ standartlarının anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve denetlenmesi tüm çalışanların öncelikli görevidir.
• Yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara kesinlikle uyulacaktır.
• Çalışanlarımıza sağlıklı, emniyetli ve temiz bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
• Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm SEÇ riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu riskler kabul edilebilir en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır. Uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.
• Çalışmalarımız sırasında meydana gelen olumsuzluklara hızlı ve etkin müdahale edilecek, çalışanların meslek hastalıkları veya yaranmaları durumunda ilk yardım ve tedavileri için gerekli tıbbi hizmetler sağlanacaktır.
• Doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve atıkların azaltılıp geri kazanılması sağlanacaktır.
• Çalışanlarımızın SEÇ konusunda yapacağı öneriler tizlikle değerlendirilecek ve uygun olduğuna karar verilenler hemen uygulamaya konulacaktır.
• Çalışanlarımızın ve müteahhit çalışanlarına SEÇ konusunda eğitim verilecek, ziyaretçiler ise bilgilendirilecek ve uyarılacaktır.
• Belirlenen hedefler doğrultunda performansımızı izleyerek, kamuoyuna düzenli bilgi akışı sağlanacaktır.

Sosyal AğlarÜYE KURULUŞLAR