Kurumsal

Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü

ÜST YÖNETİMİN BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ


İNTERPET PETROL TEÇHİZAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ A Tipi bir muayene kuruluşudur, bu kapsamda;

Üst Yönetim, İNTERPET’in son iki yıl içerisinde akreditasyon kapsamında hizmet verdiği kuruluşlara, Test ve Muayene hizmeti vermeyeceğini, INTERPET personelinin, yaptığı muayene ve test işlemlerinde, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyabilmesi için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt eder.

Bu taahhüdünü yerine getirmek için, İNTERPET üst yönetimi;

• İNTERPET ve Şirket ortaklarının, herhangi bir şekilde ortaklık ilişkisi içinde bulundukları kuruluşlara, Test ve Muayene hizmeti verilmez.

• Son iki yıl içerisinde çalıştığı şirketlerde üretim, bakım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan İNTERPET dahili ve harici personeli ilgili kuruluşa yapılacak Test ve Muayene faaliyetlerinde görevlendirilmez.

• Projelerde görev alan harici uzmanların ve taşeronların, son iki yıl içerisinde hizmet verdikleri kuruluşlara aynı konularda Test ve Muayene hizmeti vermelerine izin vermez.

• İNTERPET personelinin veya harici uzmanların son iki yıl içerisinde çalıştığı kuruluşlarda, Test ve Muayene konularında görev almasını engeller.

• İNTERPET’in bölümleri arasındaki bağımsızlığı korumak için, her bölümün yönetsel özerkliği korunur. Departman Müdürleri, aralarında herhangi bir etkileşim olmayacak şekilde, doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak görev yapar.

• Test ve muayene personelinin ücret, prim ve performans değerlendirmesinin, yapılan test ve muayenelerin sayı, ücret ve sonuçlarından bağımsız olmasını sağlar.

• İNTERPET Test ve Muayene Departmanı müşterilere ve muayene sonuçlarına ait bilgilerin gizliliğini sağlamakta ve müşteri dışındaki kişilerin ulaşmasını engellemektedir.

• İNTERPET Test ve Muayene Departmanı müşterilere ve muayene sonuçlarına ait bilgilerin gizliliğini koruyarak, geçerli olan kanunlarla uyumlu uygun düzenlemelere sahiptir. TS EN 17020 Standardında belirtilenlerin dışında, özel bir ürün veya müşteri hakkındaki bilgiler (şikâyet vb), firmanın yazılı izni olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmaz. Bu bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açılması durumunda, kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendirilir.

• Departman tarafından yapılan çalışmalar sonucu üretilen her türlü doküman ve kayıt bu gizlilik ilkesi çerçevesinde, saklama süresi boyunca muhafaza edildikten sonra imha edilir.

• Herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın, eğer ki muayene edeceğimiz ürünlerin tasrımı, üretimi, tedariği, montajı, satın alınması, sahipliği, kullanımı ve bakımıyla ilgili ürün veya hizmet tedarik ettiğimiz saha var ise bu sahada bu ürünlere yönelik bir test veya muayene hizmeti vermeyeceğimizi deklare ederiz. Aynı şekilde, herhangi bir zaman sınırlaması olmaksınız, test ve muayene hizmeti verdiğimiz bir sahada, muayene ve test edilen ürünlerin tasarımı, üretimi, tedariği, montajı, satın alması, sahipliği, kullanımı veya bakımıyla ilgili ürün veya hizmet etmeyeceğimizi deklare ederiz.

• Tüm İNTERPET çalışanları sorumluluk bilinci içerisinde bu bilgilerin gizliliğini sağlayacağını yazılı olarak taahhüt etmektedir. Bu taahhüt, proje bazında görev alan harici uzmanlar ve taşeronlardan da, yazılı olarak alınır.


İNTERPET
Genel Müdür
Bekir ALUÇ

Sosyal AğlarÜYE KURULUŞLAR