Ürünler

Vakumlu Tank Kaçak Dedektörleri


SGB - Tank ve Boru Hattı Kaçak Belirleme / Detektör Sistemleri
Tank Kaçak Dedektörleri

Bu konuda gündemdeki uygulama olanakları;
Çift cidarlı yer altı ve yer üstü tankları,
Tabanı çift cidarlı olarak imal edilmiş yer üstü silindirik depolama tankları,
Sıvılı sistemle donatılmış yer altı akaryakıt tankları.

ÇİFT CİDARLI YERALTI TANKLARI ;

İki cidara arsında pompa vasıtası ile vakum(negatif basınç) oluşturulur. Gaz fazında kaçak olması durumunda hava ya da buhar tank arası boşluğa doğru emilecek ve sistem basıncı düşecektir. Çevresel faktörlerden kaynaklanan basınç düşüşleri sistem üzerindeki, pompa ile dengelenir ancak basınç düşüşü devam eder ve Alarm tetikleme basıncına kadar inilirse Akustik ve Optik alarm devreye alınacaktır. Sıvı fazında kaçak olması durumunda depolanan ürün ya da yer aştı suyu tank arasındaki boşluğa çekilecek, basınç düşecek, pompa çalışarak tekrar operasyon basıncına erişecektir.

Bir zaman sonra kaçan yakıt ya da yer altı suyu emilerek sıvı durdurma valfını kapatacak ve pompayı devre dışı bırakacaktır. Bu noktadan sonra ilave vakum yaratılamayacaktır.

Alarm basıncına ulaşılınca alarm çalacaktır, ancak sistemde hala daha vakum olduğu için kaçan ürün çevreye karışmayacaktır.

Sosyal AğlarÜYE KURULUŞLAR